Auditi ja sellele järgnenud lahenduste tulemusena on keskmiselt meie klientide käive või töö efektiivsus kasvanud 15-40%!
Oleme värvanud ja ise välja treeninud rohkem kui 100 müügispetsialisti ja kümneid müügitalente ja -juhte.
Aidanud üles ehitada äritarkvara startup’i, tõstes müügiosakonna juhina ettevõtte käivet kahe aastaga 50 tuhandelt 1 miljonini.

Millist müügitarkvara valida?

Pole kahtlust, et hea CRM-süsteem on iga kasvava ettevõtte jaoks hädavajalik. Saabub aeg, mil kliendiandmebaasi ja sissetulevate päringute, projektide haldamine muutub aina koormavamaks, kui puudub tarkvara, kus seda kõike hallata. 

Paljudel juhtudel on ettevõtted kohas, kus tööd ja kliendisuhtlust tuleb niivõrd palju sisse, et ilma süsteemse haldamiseta jääb päring tehinguks tegemata. Tihti juba ainuüksi selle pärast, et mõni päring jäi unarusse või lihtsalt kadus ära. Põhjus lihtne: inimesed, kes seda haldavad, kirjutavad päringu sisu ning kontaktid paberi peale või jätavad selle lihtsalt pähe. 

Ja isegi, kui päringule vastus saab kirjutatud, siis lähtudes turupraktikast järgneb sinna harva üliolulist järeltegevuse planeerimist. Me kõik klientidena tahame, et saame oma soovile või murele lahenduse, lihtsalt pakkumise saamine või ühekordne kontakteerumine seda enamasti ei võimalda. Eesmärk pole vorpida pakkumisi, vaid jõuda tulemuseni, eks? 

Hoolikalt valitud ja kasutusele võetud CRM-tarkvara võimaldab ülalolevat probleemi efektiivselt lahendada. Ja olenemata teie ettevõtte suurusest aitab ta Teil lisaks konkurentidest parem olla, võimaldades:

 1. säilitada ja edasi arendada tugevaid suhteid olemasolevate klientidega
 2. süsteemselt leida ja hoida uusi kliente
 3. hoida kontrolli all oma müügi- ja turundustegevust ning parandada kahe meeskonna omavahelist koostööd
 4. Puhkustel asendamine või töötaja äraminekul suhtluse ja projektide üleandmine muutub ülilihtsaks  
 5. nutikad tööriistad ja töövood, mis muudavad töö lihtsamaks ja kiiremaks
 6. tekib ülevaade oma meeskonna reaalselt tehtud tööst
 7. mõõdikud, mille põhjal saame endale eesmärke luua ning neid ellu viia, et kasvadatarkvara

Kõik need nimetatud punktid on hädavajalikud, et müüa oluliselt rohkem tooteid ja teenuseid,  viia ellu projekte väiksema vaeva ja parema kvaliteediga. 

Siiski, ei ole oma ettevõtte jaoks õige CRM-i valimine alati lihtne. Eriti juhul, kui puudub kogemus, teadmised ning aeg, et kurssi viia, milline süsteem kõige rohkem väärtust luua suudab. Raskus ei seisne ainult selles, et valikus on palju lahendusi ja tehnoloogiaid. Leiame, et tihti saab CRM-i kasutusele võtmisel määravaks just juurutus ja selle teenuse pakkuja. Sul võib olla maailma kõige võimekam tarkvara kõikide oma tulede ja viledega – kui inimesed seda ei kasuta, on tulemus ikka nõrk. 

Miks inimesed ei hakka uut süsteemi kasutama? 

Esiteks, neil puudub selge arusaam, miks on uut tarkvara vaja või nad ei näe endale selget kasu selles. 

Teiseks, isegi kui näevad, siis neid takistab harjumuse jõud. Keskmiselt võtab uue harjumuse kujundamine aega 60 päeva, kui sellega tegeleda igapäevaselt. Kui kord nädalas CRM-i kasutatavust hinnata või tulemusi lugeda, siis läheb sellega tunduvalt kauem. Ja kui juhid pole endale selget eesmärki koos täideviimise plaani ning vastutuse ja rollide jagunemisega seadnud, siis kahjuks ei ole nad ise piisavalt huvitatud või kursis sellega, mis uues keskkonnas toimub. 

Kui ei kontrolli, siis ei juhi – kui ei juhi, siis ei tule ka tulemust, sest need töötajad, kes tohutut kasu enda jaoks ei näe ja muutustele vastuvõtlikud pole, tunnetavad ära, et päriselt tõsi taga käesolevas projektis pole ning võib veel vanas mugavustsoonis edasi toimetada. 

Kuidas siis eelnevat vältida ja mida tuleb õige CRM-süsteemi valimisel arvestada? 

Suureks faktoriks on teadvustada, mis on ettevõtte lõppeesmärk seoses uuele tarkvarale minemisega. Tihtipeale võetakse tarkvara endale mänguasjaks, mistõttu jäävad osad vana süsteemi edasi kasutama ja/või uut CRMi rakendatakse valikuliselt. Lõpptulemusena kirjutatakse projekt “korstnasse’’ või ta jääbki poolikult käima, sest uut ei ole täie tõsidusega kasutusele võetud või keskkonna juurutusprotsess oli olematu. 

Suurim viga, mida CRM-süsteemi kasuks otsustavad ettevõtted teevad, on see, et nad on hõivatud teenuse pakkujate hindamise ja erinevate funktsionaalsuste proovimisega – selle asemel, et keskenduda oma vajadustele ja äri prioriteetidele. Ning seejärel sellele, et kuidas saada inimesed seda päriselt kasutama, olles valmis kulutama selleks piisavas koguses aega ja ressurssi.

Enne CRM-i lõplikku valimist leidke vastused järgmistele küsimustele:

 1. Millised on meie äri kõige ebaefektiivsemad protsessid ja mida tahame CRM-süsteemiga parandada?
 2. Milliseid tööprotsesse ja töövooge meil napib ja mida on vaja lisada? Kas meil on ülevaade tehtud asjadest?
 3. Kes meie ettevõttes hakkab CRM-i kasutama? Kui palju kasutajaid me vajame?
 4. Millist muud tarkvara tahame CRM-süsteemiga integreerida? Kas me oleme välja selgitanud vajaduse süsteemide integreerimisega?
 5. Mis on meie eelarve? Kas meie ootused ja eelarve on turul pakutavaga kooskõlas?

Pärast seda, kui olete selle esialgse “hingeotsingu” teinud ja teate, miks teil on CRM-i vaja, on järgmiseks sammuks leida CRM-i juurutaja, ekspert keskkonna ülesehitamisel ja on-boarding protsessis. Turupraktika ja ettevõtjate kogemuslood räägivad ilmekalt, et kahjuks pahatihti on CRM-pakkuja huvitatud peamiselt tarkvara müügist. Nad ei taha või neil puuduvad ressursid võtmaks vastutust ka nimetatud lahendus meeskonnas juurutada ja üles ehitada nii, et see päriselt aitab neid. Kliendil endal aga puudub kogemus või know-how parimate praktikate osas, et pakkumises väljatoodu ka reaalsusesse jõuaks.

Kuna iga äri on erinev ja unikaalne, siis selle jaoks on tark valida endale juurutaja, kellel on kogemus erinevate äride, liidestuste ja inimeste on-boardimisega. Kellel on ette näidata kliendi referentsid ja ennast tõestanud süsteem. Süsteem, mis tagab, et:

 • ettevõttega seotud inimesed saaksid kogu know and how,
 • neil on keegi, kes hoiab tiimil silma peal ning, et inimestel on kellegile tugineda tarkvara selgeks õppimisel.

Kindlasti tuleb enne projektiga alustamist teenuse pakkujalt saada kava juurutuse osas. Öeldakse, et hea treener on süsteemne – ilma süsteemita ei saavuta sa head tulemust.

Kokkuvõtteks

Sea endale kindel lõppeesmärk kuhu sa peale tarkvara on-boardimist jõuda soovid.

Kaardista oma ettevõtte müügijuhtimise ning kliendihalduse süsteemi head ja vead.

Kindlasti kaasa lõppkasutajad, ehk inimesed, kes peamiselt tarkvaras elama hakkavad, et saada parim ülevaade reaalsetest vajadustest.

Leia endale teenusepakkuja, kes suudab teie ettevõtte süsteemi kitsaskohtadele lahendus leida.

Veendu, et teenusepakkuja ei ole järjekordne tarkvaramüüja, kes jätab sind peale toote üleandmist üksi mõtlema.

Ole valmis selleks, et uuele lahendusele üleminemine võib osade ettevõtte töötajate jaoks keeruliseks osutuda.

Uuele tarkvarale üleminemine pole kerge, kuid pikas perspektiivis on hästi ehitatud JA JUURUTATUD lahendus ettevõtte jaoks suur samm edasi, tuues kasu kohe ja võimendudes iga järgneva aastaga.

Oleme Dominate Salesis aidanud kuue aasta jooksul lugematul hulgal klientidel valida õiget tarkvara, mis aitaks neil rohkem müüa, paremini kliente teenindada või ellu viia projekte. Kui see on teema, mis Sind huvitab ja sooviksid selles osas rohkem nõu/infot, siis võta meiega ühendust Ahti@dominatesales.ee .

Ahti Pikkur
Dominate Sales OÜ
+372 5099 554

Mida teised meist räägivad

Algne eesmärk oli vaadelda ja analüüsida ostujuhtimise kvaliteeti ja kliendisuhtlust läbi kõrvalvaataja silmade. Saime aga tagasi mitmekümne leheküljelise põhjaliku aruande mitte ainult ostutegevusest, vaid ka meeskonnast ja nende igapäeva töökeskkonnast. On ülioluline, et fookus tegevuses, arendustegevuses oleks õigel kohal. Dominate Sales audit avardas pilti, aitas meie eesmärkidele oluliselt kaasa ja täna tegutseme, et suurendada läbipäistvust ja parendada meeskonna omavahelist koostööd

Marek KaseStora Enso Eesti AS juhatuse liige
Erika Truuverk Äripäev

Aitäh veelkord ajakirjade müügigrupi auditi ja tagasiside eest. Teie kokkuvõte on väga muljetavaldav – süsteemne ülevaade üldisest arengupotentsiaalist ja põhjalikult kirjeldatud arengukohad iga müüja kaupa eraldi. Suurepärane töövahend mulle ja müügijuhile.

Erika TruuverkÄripäev, müügi-ja teenindusosakonna juht
risto laar be group

Dominate Sales OÜ poisid olid täpselt nii ausad nagu nad lubasid ning koostöö nendega sujus suurepäraselt. Eriti meeldis see, et konsultandid suutsid sisse murda ka kõige suuremate skeptikutest härrasmeeste südametesse ning panna nad rääkima asjadest ausalt ja ilustamata.
Kindlasti soovitan Dominate Sales OÜ-d kasutada ka teistel ettevõtetel, sest vähemalt meie ettevõtte näol saime meie kõike seda ja rohkem veel, mida ootasime. Loodan, et noortel vaim ja vägi ei tuhmu ning, et nad saadaksid korda veel suuri ja põnevaid avastusi.

Risto LaarBE Group müügijuht
Sven ersling Lincona

Müügiaudit on hea tööriist ettevõtte juhile saamaks terviklikku ülevaadet teeninduskvaliteedi hetketasemest, nii osakonniti kui esinduste põhiselt. Lisaks põhjalikule müügiolukordade analüüsile toodi välja ka väärt tähelepanekuid süsteemis tervikuna ning sain siit tõuke viimaks läbi muudatusi, mis siiani mõttest teostuseni ei olnud jõudnud.

Sven ErslingLincona Konsult AS, juhatuse liige
Risto Kärner Kodupaber

Dominate Sales OÜ töötajad suutsid lühikese ajaga saada aru ettevõtte spetsiifikast ning leidsid analüüsi käigus üles olulisemad kohad, mille muutmisel saab ettevõte ning töötaja enim kasu. Edastatud kriitika oli asjakohane ning nõuanded, mida anti, kasulikud edaspidiseks koostööks koolituste näol.

Risto KärnerKodupaber AS, Müügijuht
Piia Sander

Auditeerijad said nii hästi ja lihtsalt töötajatega kontakti, nii et isegi kõige kinnisemad käisid pärast kiitmas. Töötajate motivatsioon tõusis juba ainuüksi teadmisest, et nende arengusse panustatakse ja neid soovitakse aidata. Juba see päev olid tulemused paremad

Piia SanderÄripäev, ajakirjade müügiosakonna juht
teet raudsep

Faktipõhine analüüs, kust sain vastused enda peas olnud küsimustele. Eelanalüüsi tulemusena sai ka meeskond uut hingamist ja kolmandat vaatenurka. Teinekord mõjub just väline tagasiside, nn kärbes seinal vaade, arengu käivitamiseks palju paremini.

Teet RaudsepMainor Ülemiste AS
Diana Karmo Tamrex

Valisin teie pakutava testostude teenuse seetõttu, et mulle meeldis teie põhjalik olukorrakirjeldus ja väga hästi valitud, asjalikud õpetussõnad, kuidas edaspidi paremini teha. Väljaöeldud kriitika oli peenelt vormistatud! Vähesed oskavad nii. Saime väga hea õppematerjali, mis näitaks kätte, millele enam tähelepanu pöörata ja milles me juba väga head oleme.

Diana KarmoTamrex Ohutuse OÜ
Kristjan Kiil varustaja

Dominate Salesi analüüsid ja konsultatsioonid on tõesti praktilised ja lähtuvad meie ettevõtte eripäradest. Olen saanud siit väärt ideid ja lahendusi kõikvõimalike probleemide lahendamiseks, mis müügijuhi igapäevatöös esineda võivad- alates värbamisest ja meeskonna motiveerimisest kuni müügiolukordade ja keeruliste klientidega suhtluseni välja.

Kristjan KiilFirst Step OÜ, Boschi tööriistade ja ehitusmaterjali, kuluvahendite müügijuht
Ave Eero

Silver on hoogne, entusiastlik, kiire taibuga, kaasahaarava sõnakasutusega ja lahendustele suunatud koolitaja. Ta teab, mida teeb ja teeb, mida teab. Müügi ja motivatsiooni on teemad on Silveri jaoks sügavalt läbi tunnnetatud ja praktikas järele proovitud. Oma koolitustel oskab Silver eluliste näidete ja toimivate mudelite abil siduda käsitletavad teemad hõlpsasti rakendatavaks tervikuks. Praktilised oskused, hea tuju ja kõvasti kasvanud motivatsioonimuskel on Silveri koolitustel osalejatele garanteeritud.

Ave EeroNLP Treener/ coach, psühholoog Eesti NLP Instituut
Piia Sander

Üks parimaid müügikoolitusi, millega olen kokku puutunud. Siirus ja ehedus. Näited on kaasajalised, mis tähendab, et kõnetavad minu hetkeolukorda. Kommenteeriks, et on nii mõnigi müügikoolitaja, kelle praktilised näited on isegi paarkümmend aastat vanad. Eelanalüüsi puhul meeldis, kuidas ka kõige skeptilisemate müüjatega kontakt saavutati. Koolituse puhul meeldis, et DS koolitaja ei lasknud teadlikult energial, tähelepanuvõimel hajuda. Ja veelkord praktilised näited!

Piia SanderÄripäev, ajakirjade müügiosakonna juht
Tarmo Jõem

Meile meeldis, et enne nn. aktiivset müügihooaega saime oma müügitehnikat lihvida ja tunneme erinevates situatsioonides nüüd kindlamalt. Meeldisid erinevad closingu tehnikad ja psühholoogia poole pealt-kuidas erinevaid inimtüüpe ära tunda ja kuidas neile läheneda. Aitasite lahendada JUST MEIE SEKTORIS tüüpvastustega (lükkavad otsustamist edasi) klientidega toime tulemist. Meile oli esmakordne selline koolitus, et koolitaja tuli meie kontorisse ja tegi meile suunatud koolituse. Täpselt seda mida me arvasime vajavat.

Tarmo JõemägiVäderstad OÜ
Indrek Nõlvak

KAFO on võtnud müügijuhtimiseks kasutusele PipeDrive keskkonna juba aastaid tagasi. Kuid alles eelmise aasta lõpus ja selle aasta alguses oleme saanud sellega õige hoo sisse. Seda tänu sellele, et kaasasime professionaalse müügijuhtimise eksperdid DominateSales’st, kelle abiga tegime re-stardi KAFO PipeDrive keskkonnale. Professionaalide abiga kujundasime ümber kogu protsessi ja kõik müügitorud selliselt, et nad hakkasid tugevalt toetama müüki ja ei olnud enam lihtsalt administreeriv tööriist. Tulemused ei ole lasknud ennast oodata.

Indrek NõlvakKAFO juhatuse liige
Pro beaute

Dominate Sales-i pakutud teenus Pipedrive juurutuse näol oli meile suureks abiks. Tänu nendele leidsime, et Excelis, Erply-s ja mujal ei ole efektiivne enda müüki juhtida. Enne Pipedrive kasutuselevõttu võis müügiinimeste igapäevastes tegevustes valitseda väike segadus ning nende tööd oli raske monitoorida. Tänu Dominate Sales-i koolitusele ja sellele eelnenud detailsele analüüsile hakkas Pipedrive meie müüki suuresti abistama. Täna saan mugavalt jälgida, mida teevad meie müügihaldurid ka Lätis ja Leedus.

Uko PaabumetsPro Beaute OÜ tegevjuht
Andres Reimand

Kutsusime Dominate Sales’i appi meie müügiorganisatsiooni kurssi korrigeerima – andma lisasügavust ja väge printsiibile et igaühel on täita tähtis roll müügiahelas, ükskõik kui kaugel ta igapäevaselt sellest „päris“ müügisituatsioonist on. Tundub abstraktne? Kutsuge härrad appi, nad on võimelised mitmetahulise lähteülesande lihtsustama kasvõi tõhusaks poolepäevaseks käegakatsutavate tulemustega vaimseks sprindiks.

Andres Reimandravimimüügi firma müügijuht

Võta meiega ühendust

+372 507 7441