Auditi ja sellele järgnenud lahenduste tulemusena on keskmiselt meie klientide käive või töö efektiivsus kasvanud 15-40%!
Oleme värvanud ja ise välja treeninud rohkem kui 100 müügispetsialisti ja kümneid müügitalente ja -juhte.
Aidanud üles ehitada äritarkvara startup’i, tõstes müügiosakonna juhina ettevõtte käivet kahe aastaga 50 tuhandelt 1 miljonini.

Müügiaudit

 

Enne muutuste tegemist on kõige olulisem aru saada, mis vajab muutmist ja kuidas.

 

 

Müügiaudit annab võimaluse kaardistada hetkeolukorra nii, et järgmised sammud oleksid läbimõeldud ja täidaksid õiget eesmärki.

Me ei taha sulle müüa kõiki erinevaid koolitusi, vaid panna su müügimeeskond ja -osakond efektiivselt tööle. Saame selleks parima tegevuskava välja pakkuda alles peale nendega tutvumist.

 

Müügiauditi ülesehitus

 

Dominate Salesi müügiauditi ülesehitus lähtub tugevalt kliendi eesmärgist, tema ärimudelist ja igapäevatöö iseloomust. Enamkasutatavad meetodid on:
  • Personaalvestlused. Nii ettevõtte/osakonna juhi kui iga töötajaga eraldi. Vestlused on üles ehitatud nii, et nende tulemusena saame nii indiviidi kui ettevõtte tasemel teada peamised probleemid ja murekohad inimeste silmis. Samuti profileerime, kas meeskond on õigesti komplekteeritud ning kuidas seda paremini tööle saada ja inimeste motivatsiooni kõrgel hoida.
  • Töövarju päev(ad) ettevõttes, kus vaatleme ja kaardistame tööprotsessi ning firmasisest suhtlust, koostööd.
  • Müügiolukordade analüüsid: testostud, kohtumistel osalemine, kõnede kuulamine. Sellega saab klient selge ülevaate, kui hästi tema müük nii suures pildis kui detailvaates on üles ehitatud ning kuidas saaks paremini. Tulemuseks on põhjalik analüüs koos nõuannete ja lahendustega kliendiga kontakti loomisest kuni tehingu vormistamiseni.
  • Konkurentide analüüs: testostud, intervjuud. Saamaks terviklikku ülevaadet sektorist tervikuna ja seeläbi leida oma nišš või tugevdada meie eeliseid klientide silmis.

Täpse müügiaudit-i ülesehituse lepime esmase konsultatsiooni käigus täpselt kokku. Auditi tulemusena valmib konkreetne ülevaade hetkeseisust, tugevustest, nõrkustest ja mis peamine, lahendused tegevuskavana tulemusteni jõudmiseks. Kas edasised sammud teete iseseisvalt või koostöös meiega on juba teie enda valik.

Soovin saada rohkem informatsiooni

Miks meie?

Läbi Dominate Salesi treenitud silma ja süsteemse lähenemise, mida on rakendatud enam kui 80 ettevõtte peal, garanteerime Sulle ausa pildi ja tegevuskava tulemusteni jõudmiseks.

Oleme värvanud ja ise välja treeninud rohkem kui 100 müügispetsialisti ja kümneid müügitalente ja -juhte. Me teame, et uusi inimesi on võimalik süsteemselt treenida ükskõik millise (kasuliku) toote/teenuse edukaks müügispetsialistiks.

Me testime alati läbi kõik süsteemid ja müügiskriptid, et veenduda nende töötamises. Selliselt teame, et kui tulemusi ei tule, on asi inimeses, mitte süsteemis.

Tunneme nii inimestes kui süsteemides ära nõrgad kohad ning aitame sul neid parandada.

Sven ersling Lincona
Sven ErslingLincona Konsult AS, juhatuse liige

Müügiaudit on hea tööriist ettevõtte juhile saamaks terviklikku ülevaadet teeninduskvaliteedi hetketasemest, nii osakonniti kui esinduste põhiselt. Lisaks põhjalikule müügiolukordade analüüsile toodi välja ka väärt tähelepanekuid süsteemis tervikuna ning sain siit tõuke viimaks läbi muudatusi, mis siiani mõttest teostuseni ei olnud jõudnud.

Võta meiega ühendust

+372 507 7441