Auditi ja sellele järgnenud lahenduste tulemusena on keskmiselt meie klientide käive või töö efektiivsus kasvanud 15-40%!
Oleme värvanud ja ise välja treeninud rohkem kui 100 müügispetsialisti ja kümneid müügitalente ja -juhte.
Aidanud üles ehitada äritarkvara startup’i, tõstes müügiosakonna juhina ettevõtte käivet kahe aastaga 50 tuhandelt 1 miljonini.

5 soovitust kriisiajal müümiseks

Müügisoovitus

 

Mäletan hetke, kui 11 aastat tagasi ülikond seljas laususin Selveris oma esimese “Tervist, on teil hetk aega? Mul on Teile häid lahendusi pakkuda!”  avangu. Sain kohe aru, et müügitöö ei ole piruka söömine, kaks korraliku ampsu ja kõik. See on hoopis strateegiline ja valikuline lähenemine, et tükk tüki haaval võimalikult kiiresti magusa sisuni jõuda.  Otsekontakt klientidega on siiani face-to-face müügis olnud suur eelis paremaks suhtluseks ja harmoniseerumiseks. Võimalus, mis praegu eriolukorra tõttu elimineeritud. 

Mida siis teha? Kuidas suhestuda vastaspoolega, kui ei ole võimalik temaga isegi kohtuda? Õnneks elame 21. sajandil, kus selleks, et mitte jääda areeni kõrvale passiivsena lahingu lõppu ootama, on täiesti toimivad tööriistad olemas. Online ja telefon on nüüd müügiinimese parimad sõbrad.  Videokohtumised, veebipresentatsioonid, kus teadlikult lahti mõtestatud tegevuste ja läbimõeldud plaaniga on võimalik saada samu tulemusi, mis face-to-face kohtumistel.  Tegemist on müügimaailmas uue reaalsusega ning inimesed kohanevad kiiresti, kui ise trendiga kaasa minna ja neid kohandada vastavalt olukorrale. Võttes arvesse praegust müügi iseloomu, leiab ka suuri plusse nagu näiteks:

  • Aja kokkuhoid – vähem sõitmist, mistõttu jääb rohkem aega korraliku sõjaplaani loomiseks. Lihvida enda lähenemist ja oskusi, olla sõnumis ning ettepanekutes enesekindlam! Ettevalmistus kohtub võimalustega!
  • Telefonitsi ja veebivahendusel kuulab klient  hoolsamalt, sest on keskendunud täielikult Sinule. Kindlasti on kõigil ette tulnud kohtumisi, kus poole pealt lendab keegi teine sisse oma täiesti teemavälise küsimusega. Tõmbab müügivoo kohe maha. Raske on ju nii tehinguid lukku saada!

 

Nüüd on aeg näidata vastaspoolele, et müügistruktuuri on võimalik muuta nii, et tähtsad otsused ei jääks ka praeguses keerulises olukorras tegemata. Olles ise intuitiivne ja lahendustele orienteeritud, suheldes pidevalt klientidega on võimalik praegu särada omal alal isegi veel rohkem kui kunagi varem. Konkurents on tihe ja võidavad need, kes säilitavad kaine mõistuse ja ei lase hetkeseisust ennast heidutada. Lähme konkreetsemaks, siin on 5 müügisoovitust, kuidas kriisiolukorras müüa:

  1. Ära müü vaid hooli. Tunne päriselt huvi ja empatiseeri kliendiga, ole temaga ühes paadis. Kaardistamisega mine põhjalikuks, ära keskendu vaid lühiajalisele müügile. Kellega praegu ei õnnestu tehingusse minna, kaardistada potentsiaal tulevikuks. Tee võimalusel kokkuleppeid ajaks kui läheb paremaks, et vältida nullist ja teistega samalt positsioonilt võitlemist.
  2. Pea plaani ja siis tegutse. Kaasajasta skriptid, tee nimekiri potentsiaalsetest klientidest. Skriptid kohanda vajadusel hetkeolukorraga. Mõtle juba eelnevalt läbi, kes on praegu Sinu ostja ja millised Sinupoolsed lahendused aitavad teda? Ära unusta lisaks eesmärkidele luua ka samm-sammuline tegevuskava. Pane suurem rõhk just küsimustele. Millist sisendit vajad kliendilt ja miks, et pakkuda omapoolseid lahendusi? Kuidas klient tavaliselt ostuotsuseid ettevõttes vastu võtab? Kes otsustab? Mis on need 2-3 probleemi, mis ei lase tal rahulikult olla?  Millised ressursid on juba olemas ja mida juurde vaja, et klient saavutaks oma eesmärgid? Mis juhtub kui neid ressursse kokku ei kogu ehk potentsiaalsed ohukohad? Millal saab öelda, et koostöö täitis kliendi ootused, oli talle väärtuslik ja tänu millele saab ta oma äri arendada või erakliendi puhul, elada paremat ja täisväärtuslikumat elu? Millised on tuleviku ootused? Lõppeesmärk? Kus oleme vs kuhu jõuda tahame?
  3. Distsipliin. Numbrite mäng on olulisem kui kunagi varem. Ei tohi visata püssi põõsasse peale esimest viite “Ei, kas Sa oled segi läinud? Praegu me ei tee midagi!” stiilis vastust. Eelmise kriisi ajal võitsid enim need, kes kasutasid hetke ära ja laienesid võimaluste piires ning olid aktiivsed siis, kui kõik teised tõmbasid passiivseks ja ootasid häid aegu. 
  4. Ära eelda, otsi võimalusi. Pool sellest, mis kõnes juhtuma hakkab, teed Sa oma mõtete ja suhtumisega ise ära. Kui Sa ise usud ja arvad, et praegu mitte keegi ei osta ja asjadega ei tegele, siis nii ka see kõne läheb, sest ka vastaspool tajub Sinu negatiivsust. Muidugi on neid, kes ei telli ja pole praegu sihtmärk, aga täpselt samamoodi on neid, keda kriis veel tabanud pole. Leidub ka optimiste, kes kasutavad praegu langenud hindu ja paanikat ära, või sektoreid, kus on elu parim buum. Palju kõne edukusest sõltub sellest, mida Sa ise usud ja kuidas see Sinu kõnes välja kajab. Teadatuntud 20-60-20 reegel, kehtib kontseptsioonina ka kriisiajal ning muutuste juhtimises üleüldiselt. Nii nagu optimistitega, on vähemuses ka skeptikuid ja mustades toonides maailma nägijaid, kellel on alati klaas pooltühi ja tulevik tume. Nemad ei ole suure tõenäosusega ostjad veel niipea ka siis, kui kriis läbi saamas. Sõltuvalt muidugi tootest ja vajadusest. 
  5. Ole teerajaja ja suuna kliendid õigele poole. Suurem osa inimestest liiguvad sinna suunda kuhu trendid või liidrid neid juhatavad. Trendid ja olukorrad muutuvad pidevalt, mistõttu on alati võimalus, et Sa lihtsalt tabasid neid halval ajal. Põhjapanevaid järeldusi negatiivse tulemuse pealt teha ei tohiks. Jah, olukord on raske ja nõudlus väheneb. Kuid need võimalused on turul olemas. Ära kuluta liialt aega valele äärmusele ja ära lase ennast pimestada üdini mustadest toonidest. Leia üles teine äärmus ja aita leida ka ülejäänutel tee koduni. Tee seda ainult juhul, kui õige suund on ka päriselt olemas. Muidu rikud kokkuvõttes suhte ja kaotad kõik. 
Lõppeesmärk on alati üks, aidata klienti jõuda tema jaoks parimate otsusteni, mitte lihtsalt müüa. Kui me teame, et meie lahendus antud olukorras päriselt klienti aitab, siis tasub selle nimel veenda ja aidata kliendil samale järeldusele jõuda. 

Mida teised meist räägivad

Algne eesmärk oli vaadelda ja analüüsida ostujuhtimise kvaliteeti ja kliendisuhtlust läbi kõrvalvaataja silmade. Saime aga tagasi mitmekümne leheküljelise põhjaliku aruande mitte ainult ostutegevusest, vaid ka meeskonnast ja nende igapäeva töökeskkonnast. On ülioluline, et fookus tegevuses, arendustegevuses oleks õigel kohal. Dominate Sales audit avardas pilti, aitas meie eesmärkidele oluliselt kaasa ja täna tegutseme, et suurendada läbipäistvust ja parendada meeskonna omavahelist koostööd

Marek KaseStora Enso Eesti AS juhatuse liige
Erika Truuverk Äripäev

Aitäh veelkord ajakirjade müügigrupi auditi ja tagasiside eest. Teie kokkuvõte on väga muljetavaldav – süsteemne ülevaade üldisest arengupotentsiaalist ja põhjalikult kirjeldatud arengukohad iga müüja kaupa eraldi. Suurepärane töövahend mulle ja müügijuhile.

Erika TruuverkÄripäev, müügi-ja teenindusosakonna juht
risto laar be group

Dominate Sales OÜ poisid olid täpselt nii ausad nagu nad lubasid ning koostöö nendega sujus suurepäraselt. Eriti meeldis see, et konsultandid suutsid sisse murda ka kõige suuremate skeptikutest härrasmeeste südametesse ning panna nad rääkima asjadest ausalt ja ilustamata.
Kindlasti soovitan Dominate Sales OÜ-d kasutada ka teistel ettevõtetel, sest vähemalt meie ettevõtte näol saime meie kõike seda ja rohkem veel, mida ootasime. Loodan, et noortel vaim ja vägi ei tuhmu ning, et nad saadaksid korda veel suuri ja põnevaid avastusi.

Risto LaarBE Group müügijuht
Sven ersling Lincona

Müügiaudit on hea tööriist ettevõtte juhile saamaks terviklikku ülevaadet teeninduskvaliteedi hetketasemest, nii osakonniti kui esinduste põhiselt. Lisaks põhjalikule müügiolukordade analüüsile toodi välja ka väärt tähelepanekuid süsteemis tervikuna ning sain siit tõuke viimaks läbi muudatusi, mis siiani mõttest teostuseni ei olnud jõudnud.

Sven ErslingLincona Konsult AS, juhatuse liige
Risto Kärner Kodupaber

Dominate Sales OÜ töötajad suutsid lühikese ajaga saada aru ettevõtte spetsiifikast ning leidsid analüüsi käigus üles olulisemad kohad, mille muutmisel saab ettevõte ning töötaja enim kasu. Edastatud kriitika oli asjakohane ning nõuanded, mida anti, kasulikud edaspidiseks koostööks koolituste näol.

Risto KärnerKodupaber AS, Müügijuht
Piia Sander

Auditeerijad said nii hästi ja lihtsalt töötajatega kontakti, nii et isegi kõige kinnisemad käisid pärast kiitmas. Töötajate motivatsioon tõusis juba ainuüksi teadmisest, et nende arengusse panustatakse ja neid soovitakse aidata. Juba see päev olid tulemused paremad

Piia SanderÄripäev, ajakirjade müügiosakonna juht
teet raudsep

Faktipõhine analüüs, kust sain vastused enda peas olnud küsimustele. Eelanalüüsi tulemusena sai ka meeskond uut hingamist ja kolmandat vaatenurka. Teinekord mõjub just väline tagasiside, nn kärbes seinal vaade, arengu käivitamiseks palju paremini.

Teet RaudsepMainor Ülemiste AS
Diana Karmo Tamrex

Valisin teie pakutava testostude teenuse seetõttu, et mulle meeldis teie põhjalik olukorrakirjeldus ja väga hästi valitud, asjalikud õpetussõnad, kuidas edaspidi paremini teha. Väljaöeldud kriitika oli peenelt vormistatud! Vähesed oskavad nii. Saime väga hea õppematerjali, mis näitaks kätte, millele enam tähelepanu pöörata ja milles me juba väga head oleme.

Diana KarmoTamrex Ohutuse OÜ
Kristjan Kiil varustaja

Dominate Salesi analüüsid ja konsultatsioonid on tõesti praktilised ja lähtuvad meie ettevõtte eripäradest. Olen saanud siit väärt ideid ja lahendusi kõikvõimalike probleemide lahendamiseks, mis müügijuhi igapäevatöös esineda võivad- alates värbamisest ja meeskonna motiveerimisest kuni müügiolukordade ja keeruliste klientidega suhtluseni välja.

Kristjan KiilFirst Step OÜ, Boschi tööriistade ja ehitusmaterjali, kuluvahendite müügijuht
Ave Eero

Silver on hoogne, entusiastlik, kiire taibuga, kaasahaarava sõnakasutusega ja lahendustele suunatud koolitaja. Ta teab, mida teeb ja teeb, mida teab. Müügi ja motivatsiooni on teemad on Silveri jaoks sügavalt läbi tunnnetatud ja praktikas järele proovitud. Oma koolitustel oskab Silver eluliste näidete ja toimivate mudelite abil siduda käsitletavad teemad hõlpsasti rakendatavaks tervikuks. Praktilised oskused, hea tuju ja kõvasti kasvanud motivatsioonimuskel on Silveri koolitustel osalejatele garanteeritud.

Ave EeroNLP Treener/ coach, psühholoog Eesti NLP Instituut
Piia Sander

Üks parimaid müügikoolitusi, millega olen kokku puutunud. Siirus ja ehedus. Näited on kaasajalised, mis tähendab, et kõnetavad minu hetkeolukorda. Kommenteeriks, et on nii mõnigi müügikoolitaja, kelle praktilised näited on isegi paarkümmend aastat vanad. Eelanalüüsi puhul meeldis, kuidas ka kõige skeptilisemate müüjatega kontakt saavutati. Koolituse puhul meeldis, et DS koolitaja ei lasknud teadlikult energial, tähelepanuvõimel hajuda. Ja veelkord praktilised näited!

Piia SanderÄripäev, ajakirjade müügiosakonna juht
Tarmo Jõem

Meile meeldis, et enne nn. aktiivset müügihooaega saime oma müügitehnikat lihvida ja tunneme erinevates situatsioonides nüüd kindlamalt. Meeldisid erinevad closingu tehnikad ja psühholoogia poole pealt-kuidas erinevaid inimtüüpe ära tunda ja kuidas neile läheneda. Aitasite lahendada JUST MEIE SEKTORIS tüüpvastustega (lükkavad otsustamist edasi) klientidega toime tulemist. Meile oli esmakordne selline koolitus, et koolitaja tuli meie kontorisse ja tegi meile suunatud koolituse. Täpselt seda mida me arvasime vajavat.

Tarmo JõemägiVäderstad OÜ
Indrek Nõlvak

KAFO on võtnud müügijuhtimiseks kasutusele PipeDrive keskkonna juba aastaid tagasi. Kuid alles eelmise aasta lõpus ja selle aasta alguses oleme saanud sellega õige hoo sisse. Seda tänu sellele, et kaasasime professionaalse müügijuhtimise eksperdid DominateSales’st, kelle abiga tegime re-stardi KAFO PipeDrive keskkonnale. Professionaalide abiga kujundasime ümber kogu protsessi ja kõik müügitorud selliselt, et nad hakkasid tugevalt toetama müüki ja ei olnud enam lihtsalt administreeriv tööriist. Tulemused ei ole lasknud ennast oodata.

Indrek NõlvakKAFO juhatuse liige
Pro beaute

Dominate Sales-i pakutud teenus Pipedrive juurutuse näol oli meile suureks abiks. Tänu nendele leidsime, et Excelis, Erply-s ja mujal ei ole efektiivne enda müüki juhtida. Enne Pipedrive kasutuselevõttu võis müügiinimeste igapäevastes tegevustes valitseda väike segadus ning nende tööd oli raske monitoorida. Tänu Dominate Sales-i koolitusele ja sellele eelnenud detailsele analüüsile hakkas Pipedrive meie müüki suuresti abistama. Täna saan mugavalt jälgida, mida teevad meie müügihaldurid ka Lätis ja Leedus.

Uko PaabumetsPro Beaute OÜ tegevjuht
Andres Reimand

Kutsusime Dominate Sales’i appi meie müügiorganisatsiooni kurssi korrigeerima – andma lisasügavust ja väge printsiibile et igaühel on täita tähtis roll müügiahelas, ükskõik kui kaugel ta igapäevaselt sellest „päris“ müügisituatsioonist on. Tundub abstraktne? Kutsuge härrad appi, nad on võimelised mitmetahulise lähteülesande lihtsustama kasvõi tõhusaks poolepäevaseks käegakatsutavate tulemustega vaimseks sprindiks.

Andres Reimandravimimüügi firma müügijuht

Võta meiega ühendust

+372 507 7441